i3B Scientific Advisory Board meeting

Agenda 

Genodigd: Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van Stichting i3B en i3B bedrijfsparticipanten zijn welkom als toehoorder 

Datum: woensdag 16 september 2015 

Adres: Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, Centraal Station te Utrecht 

Tijdstip: 15.30 uur – 17.00 uur met aansluitend i3B Café met Holst Centre gastsprekers 

 

 

1. Opening

2. NIHC* rol binnen NWO en toelichting op Kennis & Innovatie Agenda’s:De Kennis en Innovatie agenda’s (KIA’s) van de diverse topsectoren voor 2016-2019 zijn gereed. In de KIA’s geven de topsectoren als LS&H, HTSM, AgroFood en Creatieve Industrie aan hoe zij, via kennis en innovatie, de economische en maatschappelijke uitdagingen willen aangaan en de positie van de sector willen versterken. In de komende periode wordt duidelijk op welke wijze de kennisinstellingen en de overheid gaan bijdragen aan de realisatie van deze ambities. De innovatieagenda’s monden uiteindelijk uit in innovatiecontracten die in oktober worden getekend. Moniek Lijster schetst de rol van NIHC binnen NWO en geeft een toelichting op de KIA’s met impact voor het i3B onderzoeksveld. Het profiel van Moniek Lijster: https://www.linkedin.com/in/monieklijster 

 

3. COST programma (www.cost.eu) en toelichting projectideeen: 

Doelstelling is het opzetten, aansluiten bij een gesubsidieerd COST (Co-operation in Science en Technology) netwerk. Het gaat om een pan Europees netwerk van onderzoekers met aansluiting naar bedrijven om gezamenlijk nieuwe ideeen en initiatieven te ontplooien op het i3B onderzoeksveld. De subsidie dekt netwerkactiviteiten als conferenties, workshops en dissiminatie activiteiten. We verbinden de ICT for Brain, Body en Behavior wetenschappers en bedrijven internationaal. Een samenvatting van de regeling is bijgevoegd in bijlage A. 

We hebben projectideeën geïdentificeerd. Deze projectideeën worden waar mogelijk toegelicht door de projecteigenaren in de vergadering. Het gaat voorlopig om de volgende projectideeën: 

a. Judith Homberg/Lourens Nonkes, Radboud UMC, social, aggressive behavior in rats, measurements and the human translation 

b. Teun Schuurman, WUR, Monitoring Food Intake in Animals (pigs, chicken) 

c. Liesbeth Zandstra/Jan Top t.b.c., UU/Unilever, Monitoring Food Intake in Humans 

d. Erno Hermans, Michiel Kompier, RUN, stress bij beroepsgroepen + ambulante metingen. 

 

We brainstormen over de projectideeën met het doel te komen tot succesvolle aanvragen. U wordt uitgenodigd bij initiatieven aan te sluiten. Els van Os, die meerdere projectaanvragen heeft begeleid vanuit de RUN zal ook aanwezig zijn. i3B biedt tevens ondersteuning bij de indiening van het voorstel. 

 

4. i3B R&D projecten: status en vervolgstappen 

Op 18 februari 2015 is een WAR brainstorm georganiseerd over nieuwe i3B R&D projectideeen. Tevens is een brainstorm georganiseerd met participanten over nieuwe projectideeen. U ontvangt een status opdate en krijgt gelegenheid om aan te sluiten bij enkele R&D projectideeen. In bijlage A vindt u een overzicht. Diverse initiatiefnemers lichten hun projectidee toe. Speciale aandacht voor het project ‘Motion Microscope’, waarvan John van Opstal van het Donders Instituut de grondlegger is. Een projectvoorstel voor de NWO “ICT meets Industry” workshop is ingediend en inmiddels gehonoreerd. De workshop is belegd van 7 t/m 11 december 2015 met o.a. Donders, UU, Noldus IT en VicarVision. Als i3B en/of WAR lid kunt u nog aansluiten. Additionele informatie over de workshop en de andere R&D initiatieven vindt u in bijlage B. 

 

5. WAR taakstelling (ter informatie) 

6. Notulen 

7. Suggesties voor agendapunten voor de volgende vergadering op 17 februari 2016 

8. i3B Café met gastsprekers van het Holst Centre, drinks en snacks 

Bernard Grundlehner (IMEC-NL, science perspectief) en Peter Visser (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, business perspectief) introduceren het Holst Centre en laten prototypes zien relevant voor het i3B netwerk. Tevens geven ze inzicht hoe je als bedrijf voordeel kan behalen van de R&D werkzaamheden van het Holst Centre. Via deze weblink vindt u een uitgebreide toelichting op het i3B cafe en de profielen van de sprekers. Het i3B Café is open voor alle geinteresseerden. 

 

Bijlagen:

A. COST samenvatting en projectideeen 

B. R&D projecten status overzicht 

C. WAR taakstelling 

D. Notulen 

E. Routebeschrijving 

 

*Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie 

Stichting i3B | Nieuwe Kanaal 5 | 6709 PA Wageningen | 0317-473300 | info@i3b.org | www.i3b.org 

 

 

 

Date: 
Wednesday, September 16, 2015
Location: 
Jaarbeurs Utrecht